NHỮNG THAY ĐỔI TRONG XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG GIỮA DỊCH COVID-19

Covid-19 đã và đang tạo ra những thay đổi trong hành vi người tiêu dùng và phương pháp hoạt động của doanh nghiệp. Điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động tuyển dụng bao gồm cả nhà tuyển dụng (NTD) lẫn người lao động (NLĐ). Số người thất nghiệp lên đến 1.2 triệu tính trong 2 quý đầu năm tạo ra áp lực lớn đến cộng đồng và cuộc sống của nhiều người lao động. Đồng thời đặt ra bài toán về giải pháp tuyển dụng hiệu quả trong mùa dịch, giúp NTD lẫn NLĐ đặc biệt là sinh viên mới ra trường có thể kết nối được với nhau.

CEO Phan Hùng Dũng – Thành viên HĐQT YOOT, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ FIORE GROUP

Giaỉ pháp tối ưu được nhìn nhận trong bối cảnh này đó là sự chuyển dịch trong phương thức kết nối. Chuyển từ hoạt động truyền thống, kết nối trực tiếp sang nền tảng trực tuyến, kết hợp ứng dụng công nghệ cao vào toàn bộ quy trình để tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu quả. Đồng hành cùng sinh viên trong nhiều dự án và là nhà cố vấn, mentor tại các cuộc thi như Giaỉ thưởng tài năng Lương Văn Can, Startup Wheel,… CEO Phan Hùng Dũng – Thành viên HĐQT YOOT cùng cộng sự đã tâm huyết nghiên cứu và cho ra đời YOOT dưới vai trò là nền tảng kết nối việc làm thông minh.

YOOT cung cấp nền tảng để các ứng viên cập nhật thông tin trên hệ thống lưu trữ trực tuyến. Hỗ trợ toàn diện ứng viên từ khâu thiết lập hồ sơ, kết nối tuyển dụng và hỗ trợ trong suốt quá trình làm việc. Chưa dừng lại tại đó, với tiêu chí tập trung và định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp nhu cầu NTD. YOOT thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức để ứng viên dễ dàng hòa nhập trong môi trường mới tại Doanh nghiệp.

Nền tảng YOOT ra đời với sứ mệnh đơn giản hóa quy trình và tối ưu hóa hoạt động tuyển dụng. Giaỉ quyết hiệu quả câu chuyện hạn chế trong tuyển dụng truyền thống vốn không còn hiệu quả và an toàn, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Góp phần giải tỏa áp lực cho cộng đồng, mang đến cơ hội kết nối giữa NTD và NLĐ, kiến tạo xu hướng tuyển dụng phù hợp thị trường trong bối cảnh “bình thường mới” như hiện nay.

Tham gia nền tảng YOOT để tuyển dụng hoặc ứng tuyển tại:

Bài viết liên quan