HÀNH TRÌNH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC – TĂNG TỐC ĐỂ BỨT PHÁ

Tại Việt Nam nói riêng, khái niệm về tư vấn chiến lược cũng như kiến thức về ngành được đánh giá chung vẫn còn khai sơ và chỉ vừa mới bắt đầu – Ông Warrick Cleine, Phó tổng giám đốc kiểm toán quốc tế KPMG (một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới) nhận định. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng mô hình theo hướng tự phát không còn phù hợp, nhất là khi quy mô kinh doanh ngày một mở rộng và kinh tế toàn cầu đang đối mặt nhiều thử thách. Cũng từ đó, dịch vụ tư vấn chiến lược dành cho các doanh nghiệp dần đóng vai trò quan trọng hơn.

Nếu những buổi gặp trước đó đóng vai trò quan trọng trong việc đi sâu vào tìm hiểu và phân tích tình hình hoạt động cũng như nắm bắt định hướng phát triển của doanh nghiệp. Tại buổi họp này, Nhà tư vấn chiến lược – CEO Phan Hùng Dũng đã bắt đầu cụ thể hóa giải pháp và lộ trình cần thực hiện theo từng giai đoạn cho những nhân sự cấp trung. Đào tạo và chuẩn bị tiến đến giai đoạn triển khai dựa trên kế hoạch đã đề ra. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà tư vấn khi đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết các yêu cầu và vấn đề mà doanh nghiệp mắc phải khi các nhà lãnh đạo không thể kiểm soát hết các hoạt động và quản trị rủi ro.

Nhà tư vấn chiến lược – CEO Phan Hùng Dũng tại buổi đào tạo

Ông nhận định tính chất đặc thù về nguồn lực, ngành nghề khác nhau của mỗi doanh nghiệp là rào cản tương đối trong quá trình hoạch định. Điều này đòi hỏi sự đồng hành sát sao và nỗ lực hợp tác của những người đứng đầu doanh nghiệp. “Vấn đề sẽ không thể tự biến mất và chỉ được giải quyết triệt để khi chúng ta đương đầu và xử lý một cách có phương pháp. Giai đoạn cấu trúc và tái định hướng có thể khó khăn và mất nhiều thời gian nhưng là điều kiện cần để doanh nghiệp phát triển và bức phá” – Ông Phan Hùng Dũng chia sẻ.

Bài viết liên quan