Fiore Group hiện đang đầu tư vào lĩnh vực Giáo dục với dự án “Giáo dục nông trại xanh thực nghiệm” khởi công từ ngày 22/5/2021 tại Long Thành, Đồng Nai. Dự án ra đời với sứ mệnh nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Việt Nam hùng cường. Mô hình giáo dục kỹ năng sống xanh, sạch và thân thiện với môi trường dành cho thế hệ trẻ – Những mầm non nắm giữ tương lai và vận mệnh của đất nước.

Song song đó, hiện tại Fiore Group đang đầu tư vào nền tảng giáo dục. Dự án ra đời giải quyết bài toán về nâng cao năng lực của sinh viên, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng của Doanh nghiệp. Công ty hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ (mobile và web), giúp học sinh – sinh viên định hướng nghề nghiệp, chọn ngành và trường học phù hợp, rèn luyện bản thân và kết nối việc làm sau khi ra trường.