CHỦ TỊCH HĐQT QUỸ ĐẦU TƯ TOÀN CẦU FIORE GROUP CHIA SẺ VỀ TÁI CẤU TRÚC GIÚP DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC

“Để tái cấu trúc thành công, các doanh nghiệp cần xác định rõ ba vấn để cốt lõi trong tái cấu trúc: Một là sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu của doanh nghiệp, hai là các chiến lược kinh doanh, chiến lược sale, chiến marketing, chiến lược quản lý vận hành; ba là các năng lực thực thi và các quy trình để triển khai các chiến lược nhằm đạt mục tiêu đề ra”, đó là chia sẻ của Ông Phan Hùng Dũng tại chương trình 9th Monthly B2B, diễn ra ngày 9/11/2023.

Link: https://doanhnhansaigon.vn/9th-monthly-b2b-thang-11-giup-doanh-nghiep-tang-toc-mua-cuoi-nam-306024.html

Bài viết liên quan