CEO PHAN HÙNG DŨNG THAM GIA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM ĐỊNH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (H.OIP)

Chính thức góp mặt trong Hội đồng tư vấn giám định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ H.OIP từ ngày 27/12/2022 với chủ đề “Xây dựng nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của TP.HCM”. Nhà tư vấn chiến lược – Chủ tịch HĐQT Quỹ đầu tư Toàn Cầu – Fiore Group – Ông Phan Hùng Dũng cùng các thành viên hội đồng hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cho không chỉ những start-up mà còn cả những nhà đầu tư.

Nhà tư vấn chiến lược – Chủ tịch HĐQT Quỹ đầu tư Toàn Cầu – Fiore Group – Ông Phan Hùng Dũng tại buổi họp hội đồng H.OIP (Ho Chi Minh City Open Innovation Platform)

H.OIP (Ho Chi Minh City Open Innovation Platform) – Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo Tp. Hồ Chí Minh được Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng và Trung tâm ươm tạo Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Đổi Mới Sáng Tạo Victory (VIC) triển khai nhiệm vụ. Nền tảng tập trung phục vụ các chủ thể chính là Cơ quan nhà nước, các cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) và các nhà đầu tư. Thành viên hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ gồm PGS.TS Thoại Nam – Trường ĐH Bách Khoa, TS. Ngô Đức Thành – Trường ĐH Công nghệ Thông tin, TS. Lê Hoàng Anh – Giám đốc Dragon Capital, Bà Võ Phương Quỳnh – Giám đốc Zone Startups Việt Nam và ông Phan Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT Quỹ đầu tư Toàn Cầu – Fiore Group.

H.OIP ra đời với 3 sứ mệnh cốt lõi. Kết nối đa phương các thành phần trong hệ sinh thái và khởi nghiệp nhằm tạo ra nền tảng hỗ trợ toàn diện giúp nâng cao chất lượng cho các startups. Chuẩn hóa nguồn lực, tạo môi trường cho các thành phần trong hệ sinh thái tìm kiếm đối tác, kết nối và chia sẻ các nguồn lực hiện có thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo cộng đồng. Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, kết nối thương mại, thu hút vốn đầu tư cho các startups tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng tư vấn giám định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ H.OIP

Nhận lời góp mặt trong hội đồng nhiệm kỳ này, Nhà tư vấn chiến lược – Chủ tịch HĐQT Quỹ đầu tư Toàn Cầu- Fiore Group – Ông Phan Hùng Dũng đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần định hướng và kết nối giữa các ý tưởng đang trên hành trình khởi nghiệp với nguồn lực dồi dào trên thị trường. Đồng thời giúp nâng cao tiềm năng phát triển và năng lực cạnh tranh của các startups, bên cạnh việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp lớn mạnh và bền vững.

Bài viết liên quan